Otagowano: szkolenia celne

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, wniosek aeo, 0

Pozwolenie AEO | Certyfikat | upoważniony przedsiębiorca

Współczesne wymagania związane z międzynarodowym handlem, rosnąca liczba transakcji i globalizacja wymuszają konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w łańcuchach dostaw. W odpowiedzi na te wyzwania, Unia Celna, Organizacja Międzynarodowego Handlu (WTO) oraz Światowa Organizacja...